25 Bình luận
  • downfall

    Hay phết nhỉ, tao mà không khỏi ốm tết này chúng mày dép cũng không có mà đi

  • bravelion

    @chipping yeah đế quốc Mỹ có thể sẽ dãy chết nếu VN ko hết dịch. Vn hết dịch thì đế quốc mỹ mới có đủ áo quần VN ngạo nghễ.

Website liên kết