1 Bình luận
  • thanhcongfs

    Những ngày này, khi thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung chống dịch thì những phụ huynh có con em chuẩn bị vào lớp 10 còn có thêm một nỗi lo lắng khác. Vì vẫn chưa biết được thời gian và hình thức tuyển sinh năm nay. 

Website liên kết