1 Bình luận
  • SadioMane

    Có mấy bài báo kêu là virus tồn tại trong phổi sau khi lành bệnh và có thể tái nhiễm khi mắc lại bệnh cúm hoặc cơ thể suy yếu. Có nguy cơ mầm bệnh ngoài cộng đồng có thể từ người đã khỏi covid nhưng sức khỏe yếu

Website liên kết