1 Bình luận
  • thuanha

    Tiến hóa kéo dài hàng trăm, hàng ngàn năm (hoặc lâu hơn), do đó không dễ để nhìn thấy trong vài chục năm đâu ạ!

Website liên kết