1 Bình luận
  • tttue

    Mà bác này chính thức chưa nhỉ hay lại bầu tiếp như chủ tịch quốc hội và chủ tịch nước vậy?

Website liên kết