8 Bình luận
  • tatchanpunk

    làm thống kê xem học viên bao nhiêu người phát bệnh, nếu tự khỏi bệnh ~90% thì khỏi cần vaccine. Hỏi xem các học viên chơi môn gì thì bắt chước

Website liên kết