17 Bình luận
  • knight13

    Tiền ạ

  • hill

    Điều cần nhất trong đại dịch là cách sinh tồn. Khi bạn còn tồn tại thì mới có thời gian mà bàn đến cái khác.

Website liên kết