1 Bình luận
  • bi_tun

    Nói gở chứ nếu có một ca bệnh trong đống người kia thì không biết sẽ thế nào

Website liên kết