5 Bình luận
  • kekin

    SpO2 của mình đo khi ngủ mỗi tối. Mấy thiết bị dân dụng tham khảo thôi.

    PS: Đừng xem số kg

Website liên kết