44 Bình luận
  • Scouter

    @Nhanai coi mấy phim sắp tận thế như 2012 thấy nó diễn tả y như ngoài xã hội

  • Scouter

    @gcdgcd trong 2012 thì cũng toàn bọn giàu chiếm suất lên tàu, dân đen ở lại chịu sóng thần thôi bác. Nói chung xem phim thấy nó tởm giờ được chứng kiến thật ngoài đời

  • traitrambom2

    Đc tiêm quan hệ thì im mẹ mồm mà hưởng thụ đi. Đang lúc căng thẳng lên khoe mẽ. Mong cho mấy thằng ấy chết vì phản ứng phụ đi đỡ nhắng.

Website liên kết