20 Bình luận
  • signoreV

    @quaiquy bác có thấy người chưa khó tới lấy rau miễn phí ko? Hay là mua ủng hộ nhiều hơn nè . Người làm việc tốt thực tâm thì gặp được nhiều người tốt hơn thôi.

  • bobe

    Anh Minh bảo: "đừng chuyển khoản cho tôi, tôi lại nhậu hết đấy"

Website liên kết