28 Bình luận
  • kwml

    Cái quan trọng nhất thì thiếu nhân lực thì k nói đến. Tôi đang trong bv dã chiến đây. PPE giờ k quá khó kiếm

  • Jennyhp

    @quatangdogia Khẩu trang vớ vẩn mình dùng thì k thiếu, chứ N95 thì k chắc, mà loại đấy mới dùng được cho bv

Website liên kết