11 Bình luận
  • trung__123

    Nằm ở nắng VN chắc a Si thành a Pogba mất

  • qsilk

    Đằng xa góc 10h có cái ghế bành màu trắng thế kia mà Si không ra mà nằm nhỉ Chứ nằm hướng chính Tây thế kia một lúc nữa thành con khô ngay.

Website liên kết