26 Bình luận
  • ConCoVN

    Ca này khó. Hồi trước tôi làm lãnh đạo nhỏ thôi, chỉ huy mấy đứa bên dưới nó làm sai và nhiều khi không biết làm, muốn thay mà mình éo có quyền, chưa kể nó lại quen biết bên trên mình nữa...

Website liên kết