12 Bình luận
  • namwest

    thích thật, thế này mới đáng sống chứ

  • taoaman

    Những gì đã xảy ra với thế giới h đang diễn ra với VN, Thế giới h đang dần trở lại như cũ mong VN sẽ sớm theo.

Website liên kết