16 Bình luận
  • farmero

    Đùa chứ trông kinh bỏ mẹ. Covid đã ảm đạm lắm rồi ông lại thả cái này bay khắp thành phố. Như điềm ý 😷😬

Website liên kết