60 Bình luận
  • trungmercury

    @bjmbjmcay Phàm những thứ trên trời rơi xuống thì chỉ có c** chim và nước mưa.

    Chấp nhận đi, không ai cho không ai cái gì đâu. Đã đi xin mà đòi ko ràng buộc gì thì cũng hơi bị hài.

Website liên kết