5 Bình luận
  • pukeko

    Cày cuốc ở Bắc Mê mấy năm giờ em mới biết có đặc sản cơm lam. Trước chỉ thấy rượu ngô Phú Nam là có chút tên tuổi chứ Bắc Mê nhìn chung chẳng có gì.

Website liên kết