1 Bình luận
  • chuongtheman

    Hình như dân khu GV đang đòi 2,5

    hệ số k bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ
Website liên kết