14 Bình luận
  • bobe

    Ghi âm lại xong cắt ghép nó không đúng với ngữ cảnh của người nói là trò bẩn của truyền thông.

Website liên kết