2 Bình luận
  • Dune2000

    Taliban tuyên bố hiện chiếm 85% diện tích Apgha, nhưng CP Apgha phủ nhận.

    Nhìn tình hình thì có vẻ sau khi Mỹ rút, dễ Taliban sẽ quay lại lắm, lúc Mỹ còn đóng ở Apgha thì Taliban đã quẩy ghê lắm rồi

Website liên kết