29 Bình luận
  • namleed95

    @Super0 đi lại cá nhân thì đáng gì, quan trọng là ngành vận tải, ngành công nghiệp có nhiên liệu là xăng dầu sẽ phải tăng giá hàng hóa dịch vụ, đại gia dân đợt này ăn đấm liên tọi

Website liên kết