2 Bình luận
  • trung__123

    Chán, ngồi nói chuyện với thằng bạn! Chọc quê nhau xíu rồi cùng cười mà cũng làm 1 bài báo đc

  • taymonkhanh

    Ông Neymar này hôm nay rê dắt cứ cắm mặt vào 3-4 ông Arhen như phi đầu vào bức tường haiz

Website liên kết