25 Bình luận
  • mivivn

    @quaiquy Khi bạn nhận thông báo hiển thị trên màn hình chỉ với cái title "hn ghi nhận 276 ca covid" sẽ hiểu. Bài bị xoá sau 20p đưa lên rồi bạn.

Website liên kết