23 Bình luận
  • teenkute

    "Sùng Mí Quả" nghe tên có thể người dân tộc nên nhận thức và ý thức họ không được cao như dân thành thị ! nhưng chắc sẽ được tẩn to đầu cho nhớ đời !

Website liên kết