6 Bình luận
  • hungls123

    đã nghi nhiễm rồi còn tự khỏi- túm lại là có nhiễm ko?

  • chuonggoiphucvu321

    virus test nhân phẩm

  • nam_kha

    Trước nay mình cũng nghĩ là một số người sẽ tự khỏi. Hồi thủ tướng Cam đón tiếp tàu du lịch nhiễm virus mà sau đó không bị ca nào, mình còn nghĩ có thể virus nó trừ dân Việt, Lào, Cam ra Nói vui vậy nhưng không loại trừ vũ khí sinh học nhắm vào một mã gen của một chủng tộc nào đó. Mà người VN với TQ thì mã gen hẳn là rất giống nhau.

Website liên kết