2 Bình luận
  • thuanha

    Theo mình thì nó rất đơn giản, vì chữ He đi sau chữ His father nên hai chủ thể này là một, đồng thời có chữ But nên chỉ có thể là đáp án C.

    Dịch ra nghĩa là Bố anh ấy không lùn, nhưng cao.

    Từ But dùng để nối các tính chất khác nhau (ngược nhau) của cùng một đối tượng, chứ mình hiếm khi thấy nó diễn tả hai đối tượng khác nhau (cả trong tiếng Việt và tiếng Anh), ví dụ Chiếc xe này đắt tiền nhưng không đẹp, chứ hiếm khi nói Chiếc xe này đẹp nhưng chiếc xe kia không đẹp.

    Về kỹ thuật thi trắc nghiệm, nếu có 2 đáp án gần giống nhau thì loại nó ra, như vậy ở đây dĩ nhiên 3 đáp án a, b và d đều bị loại chỉ, còn đáp án c.

Website liên kết