1 Bình luận
  • zealous

    tình hình chi mạnh tay qá, nên bây giờ đang tìm mọi cách thu hồi vốn đây mà.

    mà cũng đúng thôi, không làm thì lấy gì mà ăn. ăn như, bé ăn miếng bé, lớn cớ anh máy bay thì ăn miếng to.

Website liên kết