1 Bình luận
  • Scouter

    Chủ yếu là nhiễm bệnh giữa khách với khách thôi. Như bây giờ dân HCM đang bùng dịch thì Vũng Tàu Nha Trang có tiêm vắc xin đầy đủ cũng chả có mấy khách

Website liên kết