2 Bình luận
  • kekin

    Mấy tuần nay giãn cách cũng thường gọi đồ ăn, nhưng tầm 1 tuần nay lên Shopee của cái cà mên, mỗi buổi mình đặt đồ ăn ở trong khu, đi ra xách đồ ăn về nếu lười nấu.

    Gọi đồ ăn thấy xả nhựa kinh quá.

  • PythonGable

    Nghề này hông cấm ai làm hết. Ai thấy hái ra tiền thì đăng ký đi

Website liên kết