17 Bình luận
  • kekin

    Đoán được ngay từ đầu là gỡ dây bằng dú rồi, đừng hòng lừa ta, ha ha ha ha

Website liên kết