42 Bình luận
  • quaiquy

    @Scouter trong thời buổi loạn thế này, mình đ** tin WHO nữa. Làm liên quan đến ngành dược, mình hiểu bên nào đưa nhiều tiền hơn thì bên duyệt sẽ nhanh chóng cấp giấy phép cho ra trước.

Website liên kết