33 Bình luận
  • vn_forest

    Mang màu sắc Tàu khựa. Nó vừa thô kệch, vừa lươn lẹo, vừa hà tiện tiền thiết kế, vừa ém thêm 1 quả tâm linh kiểu 1 miếu nằm trước. Một hình thức lách luật về chỉ tiêu dùng đất. Sau đó nó dùng chiêu cắt đất......

Website liên kết