1 Bình luận
  • honglamsg

    làm gì đó mà chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác, hoàn toàn ko nghĩ về lợi ích của bản thân thì tình cờ là 1 hành động tử tế ngay thôi. Nhưng đó vẫn là tử tế 1 cách vô thức, khi tham sân si điều khiển thì sự tử tế đó không còn bền vững nữa. Thực tế là những nghệ sỹ đc nhắc trong bài báo ban đầu cũng đã từng tử tế 1 cách vô thức, nhưng sau dần họ lại bị tham sân si điều khiển nên mất dần sự tử tế.

Website liên kết