1 Bình luận
  • cuddang

    Chính xác!

    Bác thủ chơi bài địa phương tự lo tự chịu nếu để dịch lây ra, nhưng việc mua vacxin lại méo cho tự mua là răng?

Website liên kết