8 Bình luận
 • Mr_TK

  Nhanh trí giảm quy mô doanh nghiệp về mức vừa và nhỏ để vay ưu đãi

 • uongdicha

  Ngân hàng cũng là tiệm cầm đồ ép bảo hiểm

 • tsonega

  Vừa chuẩn bị phục hồi thì gặp thêm đợt covid lại sập, phải vay phục hồi tiếp

 • Bigpanda

  Năm covid thứ nhất, hoàn toàn không hỗ trợ.

  Năm covid thứ 2, vẫn không có chính sách nào hỗ trợ.Mình làm với ACB

  Doanh nghiệp nhỏ là nấm, người ta nói mọc như nấm sau mưa

  Doanh nghiệp lớn có thể sẽ đc hỗ trợ, do còn hệ sinh thái phía dưới đang đu vào nữa

  Doanh nghiệp cố gắng tự cứu mình, vì người khác đang bận cứu người ta rồi.

 • bazota

  Có cái tivi bán mọe rồi lấy đâu ra thứ để lấy hỗ trợ bây giờ

 • minister

  bớt hành DN, bớt giấy phép là phúc tổ rồi, ko cần các ô cho vay

Website liên kết