41 Bình luận
  • TKM

    Đang yên đang lành tự cắm mảnh sành vào ₫i't 😖

  • tatchanpunk

    @knight13 ơ bác buồn cười nhỉ. Người ta đưa link vì người ta thích. Bác không thích thì tự đi chỗ khác chứ sao lại phải theo ý bác

  • pat123

    @knight13 thì thiếu gì cái để đọc đâu 😑 click vô đây chi.

Website liên kết