1 Bình luận
  • sky_vn

    Đen quyền mà cứ thế này thì Mỹ cũng sắp bị Tàu nó cho nằm sấp thôi.

Website liên kết