7 Bình luận
 • ngokhanh

  Dm gọi là khủng bố chứ phiến quân éo gì, giết hại dân vô tội trc sau gì cũng ăn cức thôi.

 • motbit

  Nước này có cờ giống hệt cờ mặt trận giải phóng

 • boywind

  Khu vực Nam Phi là khu vực luyện binh của các nước mà. Chưa bao giờ có cái gọi là hoà bình lâu dài.

 • henryford

  Đọc tiêu để đã đoán Châu Phị, vùng đất nhiều tài nguyên và lắm xung đột

 • chipping

  Vùng này thì cơm bữa mấy chục năm nay rồi, còn thêm vài vụ diệt chủng sắc tộc nữa. Bọn Pháp đóng ở Mali cũng nản rồi, Pháp tham gia chiến dịch chống khủng bố Barkhane từ 2013, giờ Marcon cũng nản tính rút quân vì thằng Mali (căn cứ Pháp đang đặt) đang rối ren chính trị vì vừa đảo chính xong cuối tháng 5 rồi ...

Website liên kết