7 Bình luận
 • thanhcongfs

  Với trình độ này, Trung Quốc sẽ ngày càng nguy hiểm hơn trong tương lai

 • thanhcongfs

  Với trình độ này, Trung Quốc sẽ ngày càng nguy hiểm hơn trong tương lai

 • henryford

  Rồi chúng nó tạo ra skynet thì sao

 • nhat_nguyen

  Những bài viết về AI trên báo mạng các bạn nên trừ hao đi ít nhất là 40%. Các hệ thống AI chưa thể học tập một chủ động thông qua tương tác với môi trường mà phụ thuộc vào những gì con người đưa vào huấn luyện. Nó có thể thực hiện một tác vụ cụ thể như đánh cờ, viết văn,.. nhưng suy luận tổng hợp thì kém.

Website liên kết