2 Bình luận
  • K2T2

    VN cũng thông qua phê duyệt vac xin của tàu rồi. Có khi mai mốt toàn dân tiêm vac xin tàu yêt

  • chipping

    UAE nó mua cả dây chuyền công nghệ của Sinovax Tàu về sx vậy mà vẫn ăn đòn, giờ phải tiêm loại khác của Mẽo

Website liên kết