2 Bình luận
  • truongthanh23

    Sao có thông tin thằng Thái tạm dừng sử dụng vaccin này mà nhỉ

  • kmom

    Cần bây giờ thôi. Chứ cuối năm là VN ngập trong vaccine. Buffet vaccine Nội ngoại, tây, tàu xanh đỏ đủ cả

Website liên kết