1 Bình luận
  • nghiango

    Giả thuyết: CV9, bên môi giới và chủ app cố tình lên kịch bản CV9 giả bộ chối để tạo viral :v

Website liên kết