7 Bình luận
  • Vdual

    Quan trọng là lúc đưa quần áo thì lão tồng ngồng kia bảo "Cái bộ vắt trên ghế kia vừa với tôi hơn đấy"

Website liên kết