12 Bình luận
 • minute9999

  Đúng là nên bắt, nhốt, hốt hết, ko cần giải thích nhiều. Thay vì đối thoại thì theo bài báo nên đối đầu ngay và luôn. Một bài viết quá hay và súc tích nên nhân rộng để chúng ta nhanh đến đích của XHCN

 • Sigma

  @thanghihi đúng rồi đấy bạn, tất cả những ai bị dắt mũi đều là những con bò, người ta dắt đi đâu thì đi đấy. Thậm chí chính người dắt còn chẳng biết cái nơi mình đang đi tới nó là đâu cơ.


  Bài báo giật tít rất ngáo, hoặc rất thông minh, tùy vào góc nhìn. "Không để bị “dắt mũi” rồi xúc phạm chính quyền!" nghĩa là nếu bị dắt mũi mà không xúc phạm chính quyền hoặc tôn vinh chính quyền thì ok chứ xúc vào chỗ phạm là không được.

 • somong1

  @tudeptrai thì nó đối nghịch với nhiều luận điệu nâng bi thôi.

 • minute9999

  Đúng là nên bắt, nhốt, hốt hết, ko cần giải thích nhiều. Thay vì đối thoại thì theo bài báo nên đối đầu ngay và luôn. Một bài viết quá hay và súc tích nên nhân rộng để chúng ta nhanh đến đích của XHCN

  • lenamduytuan

   Sao các vấn đề xã hội online không là công an mà bộ đội như lực lượng 47 chịu trách nhiệm? bộ đội vào thì như chiến tranh rồi, mà chiến tranh thì sẽ có mất mát.

 • tudeptrai

  Thởi buổi mạng xã hội phát triển.Bọn xuyên tạc. rất nhiều, nhiều luận điệu xuyên tạc chống phá

 • junnguyen

  Sờ mông Tú đẹp trai 9999 phút. Toàn cán bộ cách mạng lão thành =

 • thanghihi

  Ý nói mấy người bị dắt mũi là con bò hả mấy bác?

  • Sigma

   @thanghihi đúng rồi đấy bạn, tất cả những ai bị dắt mũi đều là những con bò, người ta dắt đi đâu thì đi đấy. Thậm chí chính người dắt còn chẳng biết cái nơi mình đang đi tới nó là đâu cơ.


   Bài báo giật tít rất ngáo, hoặc rất thông minh, tùy vào góc nhìn. "Không để bị “dắt mũi” rồi xúc phạm chính quyền!" nghĩa là nếu bị dắt mũi mà không xúc phạm chính quyền hoặc tôn vinh chính quyền thì ok chứ xúc vào chỗ phạm là không được.

  • thanghihi

   @Sigma cứ xúc phạm là con bò. ^^ chắc nhiều bò biết đọc báo lắm đây!!!

 • Lehoang_0104

  Lúc nào cũng thấy câu "Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam" trong khi chỉ cần nói "chính phủ Việt nam" là đủ?

  • snack_kpl

   @Lehoang_0104 Đảng lãnh đạo toàn diện bác ạ, đất nước ta đảng được thành lập trước, dưới sự lãnh đạo của đảng, chúng ta thắng lợi các cuộc đấu tranh cách mạng, nhà nước mới ra đời bác ạ! Cây có cội, lá có nguồn không thể cắt bỏ được.

  • somong1

   @Lehoang_0104 thì phương Tây là believe of god. Ta believe of communist party. Phần chính phủ thì tách riêng.

  • trungdvhl

   @Lehoang_0104 ông không hiểu gì về chính trị thì đừng phán những câu hài hước như vậy, người ta lại cười cho

Website liên kết