3 Bình luận
  • kwml

    Doanh nghiệp FDI được chính phủ hỗ trợ đã vậy còn gì nữa. Đúng là môi trường đầu tư thuận lợi số 1 thế giới rồi. Mau mau cho lên các kênh truyền thông lớn của thế giới để quảng cáo đi

  • ngokhanh

    Chỗ e các công chức, viên chức xã dù nhỏ nhất cũng đang lên ds để tiêm rồi.

  • jura

    21/NQ-CP 26/2/2021 - đối tượng ưu tiên tiêm, nếu khác biệt thì phải CP gật mới dc

Website liên kết