7 Bình luận
  • haolvht

    Ông này chung thân, bóc 27 cuốn thì về, thấy ổng cũng là "đường đường 1 đấng anh hào" mà vào trại lại vã dzữ dzậy?

  • vn_forest

    Hay phết nhỉ. Chưa thấy ai có được cái trải nghiệm này để thành những áng văn bất hủ. Cái đoạn gặp nhau trong đợt lao động công ích ở bên ngoài, tác giả tua nhanh quá! Làm em chẳng có chút hình dung 1 cách trọn vẹn để loan tin giúp tác giả.

  • ConCoVN

    Trong trại mà còn được ăn cả chồn cơ à? sang nhỉ. Lông này may áo, may khăn sang phải biết

Website liên kết