5 Bình luận
 • TanNg

  Giờ mới hô vacccine

 • TanNg

  Tổng các doanh nghiệp nội ở các thành phố lớn còn điêu đứng hơn, chỉ là họ không có ai để kêu hộ thôi.

 • TanNg

  Giờ mới hô vacccine

 • Ghim

  Mỗi ngày mất toi mất triệu liều vắc-xin

 • TanNg

  Tổng các doanh nghiệp nội ở các thành phố lớn còn điêu đứng hơn, chỉ là họ không có ai để kêu hộ thôi.

 • kmom

  Chiến lược nhà máy như trại lính phải âp dụng lâu rồi. Các khu cn khác cần phải bảo về như vậy.

Website liên kết