2 Bình luận
  • lehoang3456

    Chết dở, còn phát tán cả ra các tỉnh thành xung quanh mỗi tỉnh một ca f0 rồi

  • Coldblo2d

    Bọn đạo này còn kêu chua xót xin lỗi, cho chúng nó nhốt hết vào một chỗ, ko cứu chữa cho chúng nó, chúng nó còn kêu cơ thể bất diệt ko sợ covid mà

Website liên kết