19 Bình luận
  • btnland

    @cupe Makelele nói Casemiro của Real mới là truyền nhân, còn Kante không bằng Casemiro . Đúng Kante không phải truyền nhân thật vì Kante còn giỏi hơn Makelele mà ))

Website liên kết